ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

จดหมายข่าว
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปี งบประมาณ 2556
โทร 037-298-138/037-298-139

 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556 ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ด้วยขณะนี้ได้ถึงกำหนดห้วงระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้โปรดติดต่อและ
ขอชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม ประจำปี 2555 ตามรายการดังต่อไปนี้
                           1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภายในเดือน กุมภาพันธ์

2.ภาษีป้าย (ภายในเดือน มีนาคม)
               3. ภาษีบำรุงท้องที่ (ภายในเดือน เมษายน)
                       4. ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร 037-298138 หากพ้นกำหนดจะต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่ทางราชการกำหนดต่อไป
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีได้ที่ อบต.บ้านนา ส่วนการคลังภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีป้าย ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ภายในเดือน มกราคม—เมษายน ของทุกปี
หมายเหตุ ชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี และกรุณานำใบเสร็จเก่า หรือ บัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อชำระภาษีด้วย
จึงเรียนมาเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

                                                          
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
อบต.บ้านนา ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 
     
อบต.บ้านนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 
     
ประชาสัมพันธ์รับสมัครรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560... 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์... 
     
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านตูม หมู่ 8... 
     
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น ร่วมประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น... 
     
รูปกิจกรรม : คณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลหนองชัยศรี แสดงเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจ... 
     
ประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต หยุดการคอร์รัปชั่น... 
     
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวก... 
     
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น... 
     
อบต.บ้านนา ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2560... 
     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (ไตรมาศที่ 1)... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายรอบลำตลาด บ้านตำแย หมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย
   ประกาศเทศบาลตำบลแคนดง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าไร่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 (จุดล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโค หมู่ที่ 1 (สายทางจากวัดหนองโค - ทางโค้ง)
   ประกาศราคากลาง ปปช.7 ตู้สาขาโทรศัพท์
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือราชการ : กรมปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ : กรมปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  

 
นายประครอง จูอุทัยตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา
 
นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 22 กันยายน 2560

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.156.47.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,236,336

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-0692  Fax : 0-3721-0693
Email : bannalocal@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.