ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

จดหมายข่าว
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปี งบประมาณ 2556
โทร 037-298-138/037-298-139

 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556 ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ด้วยขณะนี้ได้ถึงกำหนดห้วงระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้โปรดติดต่อและ
ขอชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม ประจำปี 2555 ตามรายการดังต่อไปนี้
                           1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภายในเดือน กุมภาพันธ์

2.ภาษีป้าย (ภายในเดือน มีนาคม)
               3. ภาษีบำรุงท้องที่ (ภายในเดือน เมษายน)
                       4. ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร 037-298138 หากพ้นกำหนดจะต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่ทางราชการกำหนดต่อไป
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีได้ที่ อบต.บ้านนา ส่วนการคลังภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีป้าย ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ภายในเดือน มกราคม—เมษายน ของทุกปี
หมายเหตุ ชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี และกรุณานำใบเสร็จเก่า หรือ บัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อชำระภาษีด้วย
จึงเรียนมาเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

                                                          
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
อบต.บ้านา ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 
     
ประชาสัมพันธ์รับสมัครรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 
     
ขั้นตอนการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559... 
     
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการกิจกรรมด้านการบันเทิงโดยให้งดหรือลดกิจกรรมการบันเทิง... 
     
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561... 
     
ประชาสัมพันธ์โครงการ "โครงการร่วมแรงร่วมใจป้องกันเด็กจมนำ้ ประจำปี 2560"... 
     
ประชาสัมพันธ์โครงการ "โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมบ้านหนองมะค่า หมู่ที... 
     
ประชาสัมพันธ์โครงการ "โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่่อนวัยเรียนในตำบลพันชนะ ประจำปี 2560"... 
     
ประชาสัมพันธ์โครงการ "โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ประจำปี 2560"... 
     
ประชาสัมพันธ์โครงการ "โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลพันชนะ ประจำปี 2560"... 
     
อบต.บ้านา ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561... 
     
ประชาสัมพันธ์ สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดถนน และจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลนามะเขือ รวมจำนวน 6 โครง
   ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ของอบต.ตลาดไทร
   ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องโค หมู่ที่ 2
   ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 6
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือราชการ : กรมปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ : กรมปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  

 
นายประครอง จูอุทัยตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา
 
นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 21 ตุลาคม 2560

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.162.105.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,297,475

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-0692  Fax : 0-3721-0693
Email : bannalocal@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.