ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

จดหมายข่าว
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปี งบประมาณ 2556
โทร 037-298-138/037-298-139

 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556 ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ด้วยขณะนี้ได้ถึงกำหนดห้วงระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้โปรดติดต่อและ
ขอชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม ประจำปี 2555 ตามรายการดังต่อไปนี้
                           1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภายในเดือน กุมภาพันธ์

2.ภาษีป้าย (ภายในเดือน มีนาคม)
               3. ภาษีบำรุงท้องที่ (ภายในเดือน เมษายน)
                       4. ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เลขที่ 191 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โทร 037-298138 หากพ้นกำหนดจะต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่ทางราชการกำหนดต่อไป
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีได้ที่ อบต.บ้านนา ส่วนการคลังภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีป้าย ยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ภายในเดือน มกราคม—เมษายน ของทุกปี
หมายเหตุ ชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี และกรุณานำใบเสร็จเก่า หรือ บัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อชำระภาษีด้วย
จึงเรียนมาเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

                                                          
     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
อบต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล 
     
อบต.บ้านนา ประกาศผลการสอบพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 
     
อบต.บ้านนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประจำปี 2561 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน เทศบาลตำบลปักธงชัย ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน... 
     
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดหาถังขยะเพื่อรองรับขยะอันตรายในชุมชนของเทศบาลตำบลหนองปล่อง... 
     
ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิผู้ประกันตนมาใช้สิทธิการตรวจสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบ... 
     
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"... 
     
ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560... 
     
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงา... 
     
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม... 
     
ภาคผนวกการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง... 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาวยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๒... 
     
ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   อบต.บ้านนา ประกาศผลการเสนอราคาถนน ค.ส.ล.ม.2
   อบต.บ้านนา ประกาศเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางถนน ค.ส.ล.ม.2
   อบต.บ้านนา ออกคำสั่งปิด-ปลดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
   อบต.บ้านนา รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   การเผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาเลี้ยงรับรองประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเลี้ยงรับรองประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.95-010
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.95-005
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย หมู่ที่ 8
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือราชการ : กรมปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ : กรมปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  

 
นายประครอง จูอุทัยตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา
 
นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กันยายน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 12 ธันวาคม 2560

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.92.201.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,375,521

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-0692  Fax : 0-3721-0693
Email : bannalocal@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.