ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

 

1.       การเกษตร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา ไร่มันสำปะหลัง  แรงงานหนุ่มสาวทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

2.       การอุตสาหกรรม

 

ประเภท

จำนวน

โรงงานอุตสาหกรรม

1 แห่ง

โรงสีชุมชน

0 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน

3 แห่ง

                   หมู่ที่  1 บ้านนาคำ                     ผู้ใหญ่บ้าน     นายจำเนียร  ดวงซุย

                   หมู่ที่  2  บ้านหาดมะกอก           ผู้ใหญ่บ้าน     นายสมัย  โพธิ์สนิท

                   หมู่ที่  3  บ้านหนองสังข์             ผู้ใหญ่บ้าน     นายสันติชัย  เดชอนันทวิทยา

                   หมู่ที่  4  บ้านพระปรง               กำนัน            นายบรรดิษฐ  สิงห์ทองดา

                   หมู่ที่  5  บ้านนา                       ผู้ใหญ่บ้าน     นายสายนต์  สีสังข์

                   หมู่ที่  6  บ้านหนองนาใน           ผู้ใหญ่บ้าน     นายวิชัย  คนซื่อ

                   หมู่ที่  7  บ้านบุเสี้ยว                 ผู้ใหญ่บ้าน     นายทองใส  ยิ่งยงค์

                   หมู่ที่  8  บ้านวังยาง                 ผู้ใหญ่บ้าน     นายประดิษฐ์  ภักดีโสภา

                   หมู่ที่  9  บ้านคลองชัน              ผู้ใหญ่บ้าน     นายทองพูล  คำตา

                   หมู่ที่  10 บ้านหนองโดน           ผู้ใหญ่บ้าน     นายธานินทร  แสงมล

                   หมู่ที่  11  บ้านหนองแฟบ         ผู้ใหญ่บ้าน     นายแสวง  เจ็กนาม

 
นายประครอง จูอุทัยตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา
 
นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 ตุลาคม 2560

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.162.105.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,297,471

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-0692  Fax : 0-3721-0693
Email : bannalocal@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.