ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

 

1.       การเกษตร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา ไร่มันสำปะหลัง  แรงงานหนุ่มสาวทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

2.       การอุตสาหกรรม

 

ประเภท

จำนวน

โรงงานอุตสาหกรรม

1 แห่ง

โรงสีชุมชน

0 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน

3 แห่ง

                   หมู่ที่  1 บ้านนาคำ                     ผู้ใหญ่บ้าน     นายจำเนียร  ดวงซุย

                   หมู่ที่  2  บ้านหาดมะกอก           ผู้ใหญ่บ้าน     นายสมัย  โพธิ์สนิท

                   หมู่ที่  3  บ้านหนองสังข์             ผู้ใหญ่บ้าน     นายสันติชัย  เดชอนันทวิทยา

                   หมู่ที่  4  บ้านพระปรง               กำนัน            นายบรรดิษฐ  สิงห์ทองดา

                   หมู่ที่  5  บ้านนา                       ผู้ใหญ่บ้าน     นายสายนต์  สีสังข์

                   หมู่ที่  6  บ้านหนองนาใน           ผู้ใหญ่บ้าน     นายวิชัย  คนซื่อ

                   หมู่ที่  7  บ้านบุเสี้ยว                 ผู้ใหญ่บ้าน     นายทองใส  ยิ่งยงค์

                   หมู่ที่  8  บ้านวังยาง                 ผู้ใหญ่บ้าน     นายประดิษฐ์  ภักดีโสภา

                   หมู่ที่  9  บ้านคลองชัน              ผู้ใหญ่บ้าน     นายทองพูล  คำตา

                   หมู่ที่  10 บ้านหนองโดน           ผู้ใหญ่บ้าน     นายธานินทร  แสงมล

                   หมู่ที่  11  บ้านหนองแฟบ         ผู้ใหญ่บ้าน     นายแสวง  เจ็กนาม

 
นายประครอง จูอุทัยตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา
 
นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 มิถุนายน 2561

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.91.246
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,508,530

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-0692  Fax : 0-3721-0693
Email : bannalocal@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.