ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  หน้าแรก     ศักยภาพใน อบต.บ้านนา 

ศักยภาพใน อบต.บ้านนา
ศักยภาพใน อบต.บ้านนา  

ศักยภาพในตำบล

ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 

                1. บุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

ลำดับที่

ชื่อ  - สกุล

ตำแหน่ง

1

พันจ่าเอกพิเศษ  คำขจร

ปลัดฯ อบต.บ้านนา 7

2

นางรุ่งนภา  สาพล

หัวหน้าส่วนการคลัง 7

3

นายประชา  หิรัญเนตร

หัวหน้าส่วนโยธา 7

4

-ว่าง-

หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ 7

5

นายภูมิศิริ  สิมสาร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 6

6

นายโกศล  จารุเกียรติกูล

นิติกร 6 ว

7

นางสาวลัดดาวัลย์   หล้าสมบูรณ์

นักพัฒนาชุมชน 6ว

8

ว่าที่ ร.ต.สุรพงศ์  หงษ์ทอง

บุคลากร 4

9

นางสาวปัณฑิตา  ขาววิเศษ

นักวิชาการศึกษา 3

10

-ว่าง-

นักวิชาการสุขาภิบาล 3

11

นายภัคธวรรธน์  พีรพัฒศร

เจ้าพนักงานธุรการ 4

12

นางสาวธัญฐิรัตน์  สนุพันธุ์

นักวิชาการพัสดุ 4

13

นายทรงเดช  ทาหอม

นายช่างโยธา 4

14

นางรัตนาภรณ์  ทิพย์รักษ์

เจ้าพนักงานการเงินฯ 2

15

-ว่าง-

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2

16

-ว่าง-

เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ 1

17

นางสาวยุพาพร  ด่านสร้อย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ

18

นางสาวอรวรรณ  สมบัติดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

19

นายเจริญ  บัวเรือง

นักการภารโรง

20

นายมะโนช  ชารินิวัฒน์

พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ

21

นางสาวประนอม  สานุช

ครูผู้ดูแลเด็ก

22

นางสาวอำไพ  คำตา

ครูผู้ดูแลเด็ก

23

นางสาวสุภาภรณ์  พิณแพทย์

ครูผู้ดูแลเด็ก

24

นางนันทนา  หนูเทียน

ครูผู้ดูแลเด็ก

25

นางสาวฐิติมาพร  ทนกระโทก

ผดด.ศพด.ร.ร.วัดวัฒนารังษี

26

นางสาวรุจิรา  คำบล

ผดด.ศพด.ร.ร.บ้านบุเสี้ยว

27

นางสาวสายวารินทร์ ปุตตะ

ผดด.ศพด.ร.ร.บ้านพระปรง

28

นางวลัยพร  แท่งหอม

ครูผู้ดูแลเด็ก

 29

นายกนกศักดิ์  พิมประสาร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 30

นายประดิษฐ์  ทองมี 

พนักงานขับรถยนต์

 

 
นายประครอง จูอุทัยตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา
 
นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 มิถุนายน 2561

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.91.246
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,508,503

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-0692  Fax : 0-3721-0693
Email : bannalocal@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.