ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  หน้าแรก     รายละเอียดสาสน์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา

           สวัสดีพ่อแม่ พี่ น้อง ชาวตำบลบ้านนาที่เคารพ  กระผมในฐานะ  นายก อบต.บ้านนา  ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ดังกล่าว  ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึง  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึงผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลบ้านนาในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กร  รวมถึงการบำบัดทุกข์ สร้างเสริมความสุข การประสานงาน  ประสานประโยชน์กับทุกภาคส่วน

                การดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ในบางครั้งจะประสบปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความไม่เข้าใจกัน  แต่ก็ไม่ทำให้ทุกฝ่ายท้อถอย  กลับเป็นแรงผลักดันให้กระผมและทีมงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ อบต. จะต้องดำเนินการร่วมแรง ร่วมใจในการขจัดปัญหา  เพื่อคลายความทุกข์ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่ พี่น้องชาวตำบลบ้านนา

                ในโอกาสนี้กระผมในฐานะผู้แทนคณะผู้บริหารของ อบต. ขอสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนตำบลบ้านนา  ว่าจะดำเนินการพัฒนาตำบลบ้านนาในทุกๆด้าน ตามอำนาจหน้าที่ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลบ้านนา  เป็นสำคัญ  ขอให้ท่านเชื่อมั่นการดำเนินงานของ อบต.ในทุกด้าน  โครงการ / กิจกรรม ที่ อบต.คัดสรรเข้ามาดำเนินการจะเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของพี่น้องชาวตำบลบ้านนา  และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ตำบลที่ว่า......

ตำบลน่าอยู่  อาชีพมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง

 
ผู้ประกาศ : นายประครอง จูอุทัยตระกูล
ประกาศวันที่ : 2018-05-08
 
นายประครอง จูอุทัยตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา
 
นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 มิถุนายน 2561

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.91.246
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,508,519

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-0692  Fax : 0-3721-0693
Email : bannalocal@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.