ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา


นางสาวนุชนารถ เชียงทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายโกศล จารุเกียรติกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายเดชา พุ่มพวง
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน


นางสาวกนกทิพย์ ถนอมพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายพณัชกฤต โชติกิจชิษณุพงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายไพบูลย์ นาถมทอง
นิติกรชำนาญการ


ว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์ หงษ์ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุปรียาร์ ศรีสงคราม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวัฒนชัย ศรีเสมอ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวพิชนันท์ สุวรรณศร
ผช.นักพัฒนาชุมชน


นางสาวอัจฉราภรณ์ ร่าเริง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายเจริญ บัวเรือง
นักการภารโรง


นายสมหมาย ช่างแกะ
พนักงานขับรถยนต์


นายธนารัตน์ ชุ่มชัยเนียม
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายมนูญ ร้อยอัน
พนักงานขับรถยนต์


นายปานดำ คงคาหลวง
พนักงานขับรถยนต์(รถน้ำ)


นายกิตติศักดิ์ ทาจันทร์
คนงานประจำรถน้ำ
 
นายประครอง จูอุทัยตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา
 
นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.227.104.53
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,457,372

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-0692  Fax : 0-3721-0693
Email : bannalocal@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.