ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา


นางสาวนุชนารถ เชียงทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายโกศล จารุเกียรติกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน


นางสาวกนกทิพย์ ถนอมพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายพณัชกฤต โชติกิจชิษณุพงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายไพบูลย์ นาถมทอง
นิติกรชำนาญการ


ว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์ หงษ์ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวัฒนชัย ศรีเสมอ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวธัญญารัตน์ ศรีสังข์
ผช.นักพัฒนาชุมชน


นายอดุลย์ บุญเรืองศรี
ผช.นิติกร


นางสาวมณปรียาญ์ ร่าเริง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายสมหมาย ช่างแกะ
พนักงานขับรถยนต์


นายมนูญ ร้อยอัน
พนักงานขับรถยนต์


นายธนารัตน์ ชุ่มชัยเนียม
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายปานดำ คงคาหลวง
พนักงานขับรถยนต์(รถน้ำ)


นายกิตติศักดิ์ ทาจันทร์
คนงานทั่วไป(ประจำรถน้ำ)


นายอนันต์ ดวงดี
พนักงานขับรถยนต์(รถน้ำ)


นายทวีกานต์ ร่าเริง
คนงานทั่วไป(ประจำรถน้ำ)
 
นายประครอง จูอุทัยตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา
 
นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 มิถุนายน 2561

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.91.246
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,508,506

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-0692  Fax : 0-3721-0693
Email : bannalocal@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.