ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  หน้าแรก     กองการศึกษา ฯ 

กองการศึกษา ฯ
กองการศึกษา ฯ  


นายวุฒิชัย สาตร์นอก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯนายวุฒิชัย สาตร์นอก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวยุพาพร ด่านสร้อย
ผช.นักวิชาการศึกษา


นางนันทนา หนูเทียน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.
โรงเรียนบ้านบุเสี้ยวนางสาวผ่องศรี จุมพล
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.
โรงเรียนบ้านบุเสี้ยวนางสาวอำไพ คำตา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.
โรงเรียนบ้านหนองสังข์นางสาวกฤษฎา สาพา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.
โรงเรียนบ้านหนองสังข์นางสาวสุภาภรณ์ พิณแพทย์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.
โรงเรียนบ้านหนองนาในนางชลิตา ฉันทะ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.
โรงเรียนบ้านหนองนาในนางวลัยพร แท่งหอม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.
โรงเรียนวัดวัฒนารังษีนางสาวฐิติมาพร ทนกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.
โรงเรียนวัดวัฒนารังษีนางสาวประนอม สานุช
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.
โรงเรียนบ้านพระปรงนางสาวณีรัตน์ อร่ามเรือง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.
โรงเรียนบ้านพระปรง

 
นายประครอง จูอุทัยตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา
 
นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 มิถุนายน 2561

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.224.91.246
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,508,555

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-0692  Fax : 0-3721-0693
Email : bannalocal@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.