ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ประกาศ อบต.บ้านนา ใช้แผนดำเนินงาน 2560
     สำเนาประกาศ อบต.บ้านนาดาวน์โหลด
 ประกาศ อบต.บ้านนา จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร
     สำเนาประกาศ อบต.บ้านนาดาวน์โหลด
 ประกาศ อบต.บ้านนา ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
     สำเนาประกาศ อบต.บ้านนาดาวน์โหลด
 ประกาศ อบต.บ้านนา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน 2560
     สำเนาประกาศ อบต.บ้านนาดาวน์โหลด
 ประกาศผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรา
     สำเนาประกาศ อบต.บ้านนาดาวน์โหลด
 กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้าง
     นส.กค(กนบ)0405.2/ว 410 ลว.24 ต.ค.60ดาวน์โหลด
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560
     ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560ดาวน์โหลด
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแ
 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราที่ได้รับการคัดเลือก
 วิธีการคำนวณราคากลาง
 ประกาศหลักเกณฑ์ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจั
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557
 การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
     แผนจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด
 แผนพัฒนา 3 ปี
     แผนพัฒนา 3 ปี (58-60)ดาวน์โหลด
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559ดาวน์โหลด
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
     แผนอัตรากำลัง 3 ปีดาวน์โหลด
 
นายประครอง จูอุทัยตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา
 
นายวีระชัย รัมณีย์รัตนากุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 มิถุนายน 2561

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.224.91.246
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,508,543

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-0692  Fax : 0-3721-0693
Email : bannalocal@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.